Sunday, June 14, 2015

Philosophy in Sports

Sports are physical. They can be philosophical too. Only the perspective from which we look at has to change.
Take the example of football. It is an intense physical and probably an emotional game. But if one think philosophically about the game a new vision emerges.

1. The aim of the entire team is to put the ball in the opposite teams goal - that is the goal. It seems some times that the team passes the ball in the opposite direction but this does not mean that the team has lost focus. One may have to sometimes move back to attack and achieve the goal.
2. None of the goals scored in any match are comparable to one another. Each one is different. The goal is the same, but there are many ways how one can achieve it. There is no harm as long as one achieves it within the laid rules of the game. In fact the probability of repeating the same set of events in real life seems very slim even by chance and may be possible only in the replay. If one is not flexible regarding the pathway towards the final goal, then one is sure to miss golden opportunities. One can take various paths as long as the focus is on the goal.

Let's now take the example of Cricket:
The batsman who faces the ball cannot strike every ball in a similar fashion. He has to be prepared for any kind of ball, but he keeps a close eye on the bowlers' action to anticipate the delivery. Within the short span of time he has to decide and select an appropriate stroke to survive and score runs. Instead if he predetermines the stroke even before the ball is delivered the chances that he will fail to connect the ball are higher. That will be a wasted effort. One has to be open to the situation, assess and take an appropriate action to survive and be successful. The same mantra is not suitable for all situation. Decision taken after assessing the situation has higher probabilities of being successful than predetermined ones.

There are always lessons to be learnt even from the trivial events that occur around us. One should only be open to them to experience them.

Sunday, August 01, 2010

ಕಟ್ಟುವರು ಮನೆಯ ಕಟ್ಟುವವರು
ಬಿಟ್ಟವರು ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಡುವರು

Thursday, December 18, 2008

ಯಂತ್ರ

ಬೇಂದ್ರೆಯಂತೆ ಬೇಯಲೆಂದು
ನಾಡನುಡಿಯ ಕೇಳಲೆಂದು
ನಡೆನಡೆಯುತ ಬಂದೆನು

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ಬಸ್ಸ ಹೊಗೆ
ಅಟ್ಟಹಾಸಿ ಕಾರ ವಿಕಾರ ನಗೆ
ಬೆಳಗು ಬೈಗಿನುದ್ದಕೂ ಬೈಕ ಭರಭರ
ಕೊರಳಿರದ ಕಂಠಗಳ ಭೀಕರ ಹೂಂಕಾರ

ತುಟಿಗಳಾಡುತಿದ್ದರೂ ಮಾತು ಕೇಳದಾದವು
ಹೊರಟ ದನಿಗಳಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಾವು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದವು
ಶ್ರವಣವಿಲ್ಲ ಶ್ರಾವಣವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಣ ಒಣ
ಮಾತು ಮೂಕವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಣಭಣ

ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಯಲಿಲ್ಲ
ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಆದೆನು
ಅನುಭವದಭಾವದಲಿ
ಕನಲಿ ಕವನ ಕಾರಿದೆನು.

ಮುಂಬೈ ಮಾರಿ

ಮುಂಬೈಯ ಬಾತ ಬಾಯಿ
ಬಾಯ್ಮುಂದ ಮಾತ ಮಾಯಿ

"ತಾಜಿ"ನ ತಾಜಾ ತೇಜ
ಕೆಡುಕೀಗೆ ಒಡಕ ಗಾಜ
ಆ "ನಾರಿ ಮಾನ" ಮಾರಿ
"ತ್ರಿನೀತಿಗೆ" ಭೀತಿ ಬೀರಿ

ಇರುಳಿನಲಿ ನುಸುಳಿ ಅರಿಯು
ಗುರಿಯಿರದೆ ಗುಂಡಗರೆದು
ಅರಿವಿರದ ನರರ ಮೇಧ
ಅರಿವಳಿದು ತಿಳಿವು ಕಳೆದು

ಹೊರೆಯಣ್ಣ ನೆರೆಯ ಪಾಕ
ನೆರೆವಿಗೆಲಾ!"ವಂಗ"ಪಾಕ
ಪಾಕಿನ ಪಾಕ ಮಾಡಿ
ಕೈ-ಕಮಲ-ಕುಡುಗೋಲು ಕೂಡಿ?

ನರೇಂದ್ರನುಡಿಗಿಲ್ಲ ಖಬರು
ಅಚ್ಯುತ ಪಟ್ಟ-"ಪಟ್ಟಿ" ಪೊಗರು
ವಿಜಯವೇ ಹೇಮಂತರಿಗೆ?
ಅಶೋಕವೇ ಸಂದೀಪರಿಗೆ?

ಕಾದಿಹೆವು ಕಾದುವೆವು ಕೊರಗದಿರಿ
ಸಂಹರಿಸಿ ಮಡಿದರೂ ಮರುಗದಿರಿ
ಅಟ್ಟುವೆವು ಮೆಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಬಲವಂತ
ಆದರೀ, ಸರಕಾರೀ ಅಪಚಾರ ಬೇಡ ಭಗವಂತ!!!Saturday, September 20, 2008

ಜೀವನ ಚಕ್ರ

ತಿರುಗುತಿದೆ ಜೀವನ ಚಕ್ರವೆನ್ನುವರು
ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವವೇ ಅವೇ
ಆಳ ತಿಳಿಯದೋದಿದ ಹಾಳೆಗಳು
ನಾಳೆ ನೆನ್ನೆಗಳಾಗುವವೇ ಮರಳಿ
ಮರಳಿದರೆ ಮರಳುವವೇ ಹೇಳು ಮರುಳಾ.

Sunday, August 24, 2008

ರಾಜಕೀಯ

ಹೆಸರಿರುವ ಗುರಿಯರಿಯದ
ನಾಯಕನಡಿಗೆ
ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ
ಜನರ ಸೇರಿಸಿದರೆ
ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ಷಣಿಕ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯೆ?

Wednesday, October 03, 2007

ರೈಲ್ ಹಾಡು

(ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಾ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ರಾಧಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನಿಂದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು. ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಅವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವೆ - ದೊಡ್ಡಮ್ಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಗ.)

ಸಾರಿ ಹೇಳುವೆನು ನಾನು ವೀರ ಮಾರುತಿ ದೈತ್ಯ ಫಿರಂಗೇರು ಮಾಡಿದಂತ ಚಮತ್ಕಾರ
ಕೂರ ದೈತ್ಯನ ಮರ್ಜಿನ ಪಾರುಮಾಡು ಎಂದು ನಾ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನು ಭಯಕರ
ರೈಲು ವಿಸ್ತಾರವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆನು ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಪೂರ
ಸಾಲಗಾಡಿ ಮಾಲಗಾಡಿ ರೂಲಗಾಡಿ ಪೂಲಗಾಡಿ ಗೂಡಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಲವು ತರ

ಧದಿಗಿಂದ ಗಾಡಿ ಕದಿಯಿಂದ ಓಡುವಾಗ ಕಿವಿಯೊಳಗ ಗಾಳಿ ಬರರರ
ಗಡಗಡಗಡ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತದೆ ಇಂದ್ರ ವೇಗದತ್ತೆ ಝೇಂಕಾರ
ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ನೂರು ಮೈಲು ಚಲಿಸುವುದು ಕೇಳಿ ಈ ರೈಲು
ವಾಯುಯೋಗ ಮನೋಯೋಗ ಸುಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುವರು ಹರಹರ

ಮುಂದಿನ ಬಂಡಿಯೊಳಗಿನ ಕೀಲು ತಿರುವಿ ಬಿಟ್ಟರು ಹಿಡಿಯುವುದು ದಿಗಿಲು
ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿ ಕೂಗುವುದು ಕಲಲಲ ಎಂಥಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಮಲೋಲ
ಪುತ್ರವಂತಿ ಕೇಳಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದನಲ್ಲ ಸೂತ್ರವ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮನಕೆ
ಯಜ್ಞವಂತಿ ಕೇಳು ಮಗ್ನನಾದೆನಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಕಾಷ್ಟದಿಂದ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಗುವುದಕೆ

ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ಓಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ಹೆಸರ
ಹುಲಗಿಲಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗಾದಿಗನೂರು ತೋರಣಗಲ್ಲು ದರೋಜಿ ಕುಡತಿನಿ ಎಂಬ ಊರ
ಎಂದು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ್ರಿ ನಾವು ಮುಂದ ಬಂತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟು ದಂಡಿಪೇಟ ಎಂಬ ಹೆಸರ
ಏನು ಶುದ್ದ ಬಂಗ್ಲೆಗಳು ಕಾಣಸ್ತಾವ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶಾಂಪಿನಂಗಡಿ ಪಗಡಿಸಾಲು ಬಜಾರ

ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೋತ ಚಂಡನಾಮಕ ಬಂಡಿ ನಿಂತಿತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಜರ್ರ
ಕಿಂಡಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಉಂಡಗೆ ಆಯಿತಲ್ರಿ ದುಂಡು ಟೋಪಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಾಹೇಬರ
ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಜಿಲಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿತು ಭರರರರ
ಕತ್ತಲು ಬಿತ್ತಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಬಹಳ ಹುಷರಿಂದ
ಟಿಕೀಟು ಕೇಳುವರು ಬಂದು ಬಂದು ಸಾಲುಗೊಂಡು ಮಾಲೊಂಡು

ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮುತಂತಿ ಮಾಡೂವರು ಟೈಮು ಸರಿಯಾಗಿ
ಗಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಹತ್ತುವರು
ಎತ್ತರವಾದ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತರದಿಂದ ಜನ ಹೋಗಿ ತತ್ರ ಬಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡುವರು
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರು ಗಾಡಿ ಜತ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಹತ್ತೆನಂದರ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಭರ್ಪೂರ

ಆರು ಗಂಟೆ ಬಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರು ಆಯಿತಲ್ರಿ ಗಾಡಿ ದಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಸ್ತೋಯಿತು ಬಹಳ ದೂರ
ಹಗರಿ ಸಾಲು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಾರಿಕಲ್ಲ ವೀರಪುರ ಬೇವಿನಾಳು ಬಂಟನಾಳು ಎಂಬ ಊರ
ಗುಂತಕಲ್ಲು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಎಂಥ ಜಲ್ದಿ ಬಂದೆವಲ್ರಿ ಕುಂತು ಕುಂತು ಇರೋದ್ರಾಗೆ ಚಮತ್ಕಾರ
ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನನಗ ದಂಗು ಬಡೆದಂತಾಯಿತಲ್ರಿ ಭಂಗಿ ಕುಡಿತಂತಾಯಿತಲ್ರಿ ಎಚ್ಚರ.

Friday, July 13, 2007

ನಗೆಹನಿಗಳು

ಬೆಳಕು

ಬೆಳಕು

ಟೀಚರ್: ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಬೆಳಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ?
ಮೋಹನ: ಬೆಳಕು
ಟೀಚರ್: ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿಯ?
ಮೋಹನ: ಮಿಂಚಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಂತರ ಗುಡುಗು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಟೀಚರ್: ಸರಿ
ಗುಂಡ: ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ಶಬ್ದವೇ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು.
ಟೀಚರ್: ಅದು ಹೇಗೆ?
ಗುಂಡ: ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರೇಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೊದಲು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ